دسته سیم ادونسر

دسته سیم ادونسراین دسته سیم رنگها به این شکل می باشدسیم قرمز برق سویجسیم آبی سیم  مثبت بوبینسیم.....

ادونسر ساخت قاره سبز

ادونسر(پيش انداز جرقه):ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گ.....

ادونسر الکتروفن

ادونسر(پيش انداز جرقه):ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گ.....

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)