ادونسر ساخت قاره سبز

ادونسر(پيش انداز جرقه):ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گ.....

ادونسر الکتروفن

ادونسر(پيش انداز جرقه):ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گ.....

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)