منو
سبد شما
تعمیر ریل سوخته بوبین کروز پذیرفته می شود09172689196

میم گاز

رگلاتور میم گاز  LPG  ساخت ترکیه رگلاتور میم گاز  LPG  ساخت ترکیه
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 123
رگلاتور میم گاز mimgasمناسب برای سوخت LPGجایگزین مناسبی برای رگلاتور های پارسیان .شهاب .زاگرس.جبال .کنترل گاز....
رگلاتور میم گاز CNG رگلاتور میم گاز CNG
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 303
رگلاتور میم گاز CNG مناسب برای خودرو های دوگانه کارگاهی..
پک میم گاز با مخزن 75 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 96
این پک شامل تمام قطعات برای پراید می باشد رگلاتور -شیر مرکب  میم گاز بقیه قطعات ایرانی - شیر برقی - آمولاتور-مخزن ۷۵ لیتری -پایه مخزن......مخصوص خودرو های انژو کتوری..
پک میم گازی پرایدی
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 28
این پک شامل تمام قطعات برای یک پراید می باشد رگلاتور میم گاز -شیر مرکب میم گازقطعات دیگر این پک ایرانی می باشد- شیر برقی - آمولاتور  مکسردر ضمن این پک بدون مخرن می باشد..
کیت سکونشیال ال پی جی میم گاز
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 139
کیت سکونشیال ال پی جی میم گازکیت کارخانه ای میم گاز..
شیر مرکب میم گاز
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 116
شیر مرکب میم گاز قابل نصب بر روی تمام مخازن LPGاین محصول شامل شیر مرکبگیج یا درجه نمایشگر سیم  گیج تا کلید میباشددرضمن می توانید یک قاب این شیر مرکب را از لینک زیر خرید نماییدخرید قاب کلیک کنید..
کلید میم گاز اصلی
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 40
کلید میم گاز اصلی..
پک کامل میم گاز با مخزن  105 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 94
این پک شامل تمقام قطعات برای  نیسان  می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور-مخزن -پایه مخزن........
پک کامل میم گاز با مخزن 95 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 30
این پک شامل تمقام قطعات برای  پیکان بار  نیسان  می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور-مخزن -پایه مخزن......
پک کامل میم گاز با مخزن 80 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 92
این پک شامل تمقام قطعات برای پژو  پیکان بار  نیسان  می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور-مخزن -پایه مخزن....
پک کامل میم گاز با مخزن 60 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 91
این پک شامل تمقام قطعات برای ،پراید، پیکان بار ، پژو آدری ، پیکان سواری  می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور-مخزن -پایه مخزن..
پک میم گازی پژو
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 120
این پک شامل تمقام قطعات برای یک پژو می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور در ضمن برای پژو مخزن مورد استفاده مخزن 80 لیتر ی مناسب می باشددر صورت تمایل پک های  با مخزن را خریداری نمایید که شامل مخزن نیز می باشد از نظز قیمتی دارای تخفیف می باشد...
پک کامل میم گاز با مخزن 125 لیتری
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: میم گاز مدل: 95
این پک شامل تمقام قطعات برای  نیسان  می باشد رگلاتور -شیر مرکب - شیر برقی - آمولاتور-مخزن -پایه مخزن........
نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)
تعمیر ریل کروز
تعمیر بوبین سوخنه ریل کروز پذیرفته می شود 09172689196