منو
سبد شما
تعمیر ریل سوخته بوبین کروز پذیرفته می شود09172689196

آمولاتور

آمولاتور

آمولاتور دو سوکته پرایدی ساخت شرکت الکترونیک سبلان سراب
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: الکترونیک سبلان سراب مدل: 451
در خودروهای دوگانه سوزی که مجهزبه واحد کنترل مرکزی بنزین (ECU ) هستند به هنگام استفاده از سوخت گاز می بایست حتما عملکرد پاشش سوخت توسط امولاتور انژکتورها شبیه سازی شود تا:1- از پاشش سوخت بنزین جلوگیری شود که درنتیجه مانع دو سوخته شدن خودرو شود .2- چراغ چک (خطا) خودرو روشن نشده و از بروز مشکل در سیست..
آمولاتور چهار سوکته (پژو) ساخت شرکت الکترونیک سبلان سراب
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: الکترونیک سبلان سراب مدل: 450
در خودروهای دوگانه سوزی که مجهزبه واحد کنترل مرکزی بنزین (ECU ) هستند به هنگام استفاده از سوخت گاز می بایست حتما عملکرد پاشش سوخت توسط امولاتور انژکتورها شبیه سازی شود تا:1- از پاشش سوخت بنزین جلوگیری شود که درنتیجه مانع دو سوخته شدن خودرو شود .2- چراغ چک (خطا) خودرو روشن نشده و از بروز مشکل در سیست..
آمولاتور چهار سوکته (پژو)  ساخت پیشروتِک
داغ عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: پیشروتِک مدل: 440
 آمولاتور چهار سوکته (پژو)  ساخت پیشروتِک کارایی بالا و مناسب برای خودرو های سی ان جی و ال پی جیاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگام استفاده از سوخت دوم  سوزن انژوکتور ها را خاموش نموده بدون ایجاد هیچ گونه خطایی در ایسیوبا نصب آسان کافیست سوکت نری و مادگی انژوکتور خودرو..
آمولاتور دو سوکته (پرایدی) ساخت پیشروتِک
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: پیشروتِک مدل: 441
آمولاتور دو سوکته (پرایدی) ساخت پیشروتِک  کارایی بالا و مناسب برای خودرو های سی ان جی و ال پی جیاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگام استفاده از سوخت دوم  سوزن انژوکتور ها را خاموش نموده بدون ایجاد هیچ گونه خطایی در ایسیوبا نصب آسان کافیست سوکت نری و مادگی انژوکتور خودرو..
آمولاتور ریلی ساخت پیشروتِک
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: پیشروتِک مدل: 516
آمولاتور ریلی ساخت پیشروتِکامولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی می کند تا از روشن شدن چراغ عیب خودرو جلوگیری شودوقتی که ..
آمولاتور فابریک پیشرو تِک (پراید)
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: پیشروتِک مدل: 491
آمولاتور فابریک پیشرو تِک مناسب برای خودروهای پراید و کارایی بالا و مناسب برای خودرو های سی ان جی و ال پی جیاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگام استفاده از سوخت دوم  سوزن انژوکتور ها را خاموش نموده بدون ایجاد هیچ گونه خطایی در ایسیوبا نصب آسان کافیست سوکت نری و مادگی انژوکتور خود..
آمولاتور فابریک پیشرو تِک (پراید) ضد آب
داغ عدم موجودی در انبار
مدل: 412
آمولاتور فابریک پیشرو تِک مناسب برای خودروهای پراید ضد آب و کارایی بالا و مناسب برای خودرو های سی ان جی و ال پی جیاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگام استفاده از سوخت دوم  سوزن انژوکتور ها را خاموش نموده بدون ایجاد هیچ گونه خطایی در ایسیوبا نصب آسان کافیست سوکت نری و مادگی انژوکت..
آمولاتور چهار سوکته مدل فناورانی ساخت شرکت استار صنعت
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 511
آمولاتور چهار سوکته مدل فناورانی ساخت شرکت استار صنعتامولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی می کند تا از روشن شدن چراغ عیب..
آمولاتور چهار سوکته پژویی ساخت استار صنعت
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 473
آمولاتور چهار سوکته پژویی ساخت استار صنعت مناسب برای خودرو های پژو ، تیبا .....امولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی می ک..
آمولاتور  پرایدی  1*10  آوا الکتریک
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: آوا الکتریک گلدشت مدل: 113
آمولاتور  پرایدی آوا الکتریکدر خودروهای دوگانه سوزی که مجهزبه واحد کنترل مرکزی بنزین (ECU ) هستند به هنگام استفاده از سوخت گاز می بایست حتما عملکرد پاشش سوخت توسط امولاتور انژکتورها شبیه سازی شود تا:1- از پاشش سوخت بنزین جلوگیری شود که درنتیجه مانع دو سوخته شدن خودرو شود .2- چراغ چک (خطا) خودرو..
آمولاتور ریلی پژویی ساخت استار صنعت آمولاتور ریلی پژویی ساخت استار صنعت
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 477
آمولاتور ریلی پژویی ساخت استار صنعت  مناسب برای خودرو های پژو ، تیبا .....امولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی..
آمولاتور پراید مدل فناورانی ساخت شرکت استار صنعت
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 479
آمولاتور پراید مدل فناورانی ساخت شرکت استار صنعت مناسب برای خودرو پراید و .....امولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی می ک..
آمولاتور سوکت ژاپنی فناورانی ساخت استار صنعت
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 513
 آمولاتور سوکت ژاپنی فناورانی ساخت استار صنعت..
آمولاتور سوکت ژاپنی خطی ساخت استار صنعت
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 512
آمولاتور سوکت ژاپنی خطی ساخت استار صنعتامولاتور دارای دو عملکرد مهم می باشد و دارای دو نوع تاخیری و بدون تاخیر یا ساده می باشد :امولاتور وسیله ایست که در هنگام کار کردن موتور با سوخت گاز پاشش انژکتورها را قطع می کند و عملکرد آنها را در ECU خودرو شبیه سازی می کند تا از روشن شدن چراغ عیب خودرو جلوگیری..
آمولاتور پراید مدل خطی  ساخت استار صنعت
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: استار صنعت مدل: 510
آمولاتور پراید مدل خطی  ساخت استار صنعتدر خودروهای دوگانه سوزی که مجهزبه واحد کنترل مرکزی بنزین (ECU ) هستند به هنگام استفاده از سوخت گاز می بایست حتما عملکرد پاشش سوخت توسط امولاتور انژکتورها شبیه سازی شود تا:1- از پاشش سوخت بنزین جلوگیری شود که درنتیجه مانع دو سوخته شدن خودرو شود .2- چراغ چک ..
آمولاتور سوکت ژاپنی ساخت پیشروتِک
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: پیشروتِک مدل: 439
آمولاتور سوکت ژاپنی ساخت پیشروتِککارایی بالا و مناسب برای خودرو های سی ان جی و ال پی جیاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگام استفاده از سوخت دوم  سوزن انژوکتور ها را خاموش نموده بدون ایجاد هیچ گونه خطایی در ایسیوبا نصب آسان کافیست سوکت نری و مادگی انژوکتور خودرو را جدا  و به ..
نمایش 1 تا 16 از 30 (2 صفحه)
تعمیر ریل کروز
تعمیر بوبین سوخنه ریل کروز پذیرفته می شود 09172689196