منو
سبد شما

ادونسر ساخت قاره سبز

ادونسر ساخت قاره سبز
ادونسر ساخت قاره سبز
عدم موجودی در انبار
ادونسر ساخت قاره سبز
ادونسر ساخت قاره سبز
ادونسر ساخت قاره سبز

ادونسر(پيش انداز جرقه):

ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گاز تفاوت دارد.
اما این زاویه بر اساس بنزین تنظیم گردیده که زمان صحيح جرقه در كاركرد موتور اهميت بسزايي دارد.

احتراق خيلي دير مساوي است با:افزايش آلودگي هيدروكربنها
احتراق زود هنگام مساوي است با:افزايش آلودگي NOx ها

با توجه به ماهيت سوخت بنزين و گاز:
سـرعت شعله در مخلوط هوا وگاز كمتر از مخلوط هوا و بنزين است . به همين دليل براي احتراق كامل در موتور گازسوز، زمان بيشتري نسبت به موتور بنزيني لازم است.
بنابرايـن مـي بايسـت احـتراق در سيلندر زودتر اتفاق بيافتد. به همين منظور زاويه جرقه موتور به ميزان ۷ الي۱۸ درجه(بسته به نوع خودرو) نسبت به موتور بنزيني در شرايط مشابه پيش انداخته مي شود.

✔️ یعنی عکس عملِ ریتارد ، آوانس میگردد

كاهش آلودگي و مصرف سوخت و تأثير مثبتي بر شتاب خودرو دارد

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب
  • موجودیت: عدم موجودی در انبار
  • مدل: 547
  • وزن: 110.00g
بازدید محصول: 1059