قطعات رگلاتور

قطعات رگلاتورزانو آب رگلاتور ال پی جی
770 تومان

زانو آب رگلاتور گاز خودرو صنعت رگلاتور های ال پی جی مانند ، میم گاز ،پارسیان ، جبال ، شهاب ، پلاتینک.....

زانوی گاز رگلاتور
770 تومان

زانوی گاز رگلاتور قابل استفاده در رگلاتور های پارسیان جبال  شهاب.....

پیچ پلاستیکی تنظیم رگلاتور
500 تومان

پیچ پلاستیکی تنظیم رگلاتور قابل استفاده در تمام رگلاتور های ال پی جی .....

فنر پیچ تنظیم رگلاتور
275 تومان

فنر پیچ تنظیم رگلاتور در زیر پیچ پلاستیکی تنظیم رگلاتور قرار دارد .....

بوبین رگلاتور ساخت شرکت جبال
19,800 تومان

بوبین رگلاتور قابل اسنفاده بر روی رگلاتور های شهاب ، پارسیان،میم گاز، جبال......بوبین چیست؟بوبین یا .....

مغزی هسته بوبین رگلاتور

مغزی هسته بوبین رگلاتور.....

اهرمک مرحله 3

اهرمک مرحله 3 .....

زانو گاز رگلاتور میم گاز

زانو گاز رگلاتور میم گاز.....

بوبین رگلاتور

بوبین رگلاتور قابل اسنفاده بر روی رگلاتور های شهاب ، پارسیان،میم گاز، جبال......بوبین چیست؟بوبین یا .....

اهرمک مرحله 1

اهرمک مرحله 1.....

شیطونک اهرمک آب

شیطونک اهرمک  آب.....

شیطونک اهرمک گاز
550 تومان

شیطونک اهرمک گاز.....

لاستیک تی

لاستیک تی.....

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)