آمولاتور

آمولاتورآمولاتور دو سوکته (پرایدی- زیمنس) 2*6 ساخت نگارین صنعت آسیا

آمولاتور  دو سوکته (پرایدی- زیمنس) 2*6  ساخت  نگارین صنعت آسیا مناسب برای خودرو های پ.....

آمولاتور 2*6 سکوت ژاپنی ساخت نگارین صنعت آسیا

آمولاتور 2*6 سکوت ژاپنی ساخت نگارین صنعت آسیادسته سیم ژاپنی (سوکت سوزنی) به منظوراستفاده در خودروهای.....

آمولاتور دو سوکته (پرایدی- زیمنس) ساخت پارس صنعت آسیا

آمولاتور دو سوکته (پرایدی- زیمنس) ساخت پارس صنعت آسیا  مناسب برای خودرو های پراید و نیسان و.........

آمولاتور سوکت ژاپنی ساخت الکترو پیشرو
44,000 تومان

آمولاتور سوکت ژاپنی ساخت الکترو پیشرودسته سیم ژاپنی (سوکت سوزنی) به منظوراستفاده در خودروهایی نظیر ر.....

آمولاتور پیشرو فابریک.(زیمنس)

امولاتور پیشرو فابریک.(زیمنس) ویژه خودرو انژوکتوریاین قطعه کار شبیه سازی سوزن انژوکتور ها را در هنگا.....

آمولاتور دو سوکته (پرایدی- زیمنس) ساخت الکترو پیشرو
30,000 تومان

آمولاتور  دو سوکته ساخت  الکترو پیشرو  مناسب برای خودرو های پراید و نیسان و....شبیه س.....

آمولاتور چهار سوکته (پژو) ساخت الکترو پیشرو

آمولاتور پژویی  ساخت  الکترو پیشروشبیه ساز سوزن انژوکتور جهت قطع کردن سوزن ها در هنگام است.....

آمولاتور پرایدی آوا الکتریک
33,000 تومان

آمولاتور  پرایدی آوا الکتریک.....

آمولاتور پژویی آوا الکتریک
33,000 تومان

قابل استفاده بر روی پیکان - پژو .....

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)